Umělá inteligence dobře ví, proč města potřebují PinCity

16. 12. 2022čtení na 6 minut

Určitě jste v poslední době zaznamenali rozruch okolo chatování s umělou inteligencí ChatGPT. Na jasně formulované otázky dokáže komunikovat až překvapivě přirozeně, logicky a strukturovaně. 
Nedalo nám to a zkusili jsme to také. Zajímalo nás (i když, my to víme😊), proč je pro města důležité mít nástroj pro vizualizaci strategií s možností vkládání občanských návrhů. A tady máme AI odpověď:

dada

Mít nástroj pro vizualizaci strategií může pro město být důležité z několika důvodů:

Transparentnost: Vizualizace strategií může pomoci městu zpřístupnit veřejnosti informace o svých plánech a cílech, což může přispět k větší transparentnosti a důvěře občanů ve vedení města.

Zapojení občanů: Možnost vkládání občanských návrhů a komentování strategického rozvoje u jednotlivých projektů může umožnit občanům vyjádřit své názory a připomínky, což může přispět k většímu zapojení a participaci občanů na rozvoji města.

Efektivita: Vizualizace strategií může pomoci městu lépe plánovat a koordinovat své projekty a aktivity, což může vést k větší efektivitě a účinnosti ve využívání finančních a lidských zdrojů.

Komunikace: Vizualizace strategií může sloužit jako nástroj pro komunikaci mezi městem a veřejností, což může pomoci lépe informovat občany o plánech a cílech města a také poskytnout prostor pro diskusi a vzájemné porozumění.

A proč je důležitá partcipace občanů pro městské plánování?

Participace občanů je velmi důležitá pro městské plánování, protože umožňuje lidem vyjádřit své potřeby a představy o tom, jak by mělo jejich město vypadat a fungovat. Městské plánování se zabývá otázkami, jako je uspořádání města, výstavba budov a infrastruktura, a rozhodnutí o těchto otázkách mohou mít velký vliv na kvalitu života obyvatel města. Účast občanů na procesu plánování může pomoci zajistit, že jsou brány v úvahu potřeby a přání obyvatel a že se rozhodnutí přijímají spravedlivě a transparentně.

Plně souhlasíme😊.