Jak na participativní rozpočet

10. 12. 2021čtení na 6 minut

Existuje celá řada definic participace, celá řada aktivit, které v souvislosti s participací probíhají a celá řada cílů, kterých se má pomocí participace dosáhnout.

 

dada

Participativní  rozpočet je jednou z možností, jak participaci uvést do praxe. Díky této aktivitě se občané stávají součástí rozhodovacího procesu a podílí se na rozvoji a správě místa, kde žijí. Pocity sounáležitosti a osobní odpovědnosti jsou důležitými prostředky pro budování komunit, na druhé straně vede k posilování transparentnosti vedení města.

Zjednodušeně se dá říct, že participativní rozpočet dává občanům možnost rozhodnout, na co se použije část peněz vyčleněná z městského rozpočtu. Ve skutečnosti se ale jedná o soubor aktivit, které celý proces utváří.

Ukazuje se, že čím dál víc lidí se chce do participace zapojit, a narůstá tak i počet měst a obcí, které participativní rozpočet zavádí. Za rok 2020 jich už bylo v České republice skoro 90, což je o třetinu více než v předchozím roce. Očekáváme, že v příštích letech bude počet ještě narůstat.

S rozhodnutím o spuštění participativního rozpočtu přichází většinou trochu zmatek a nejistota. Jaký bude rozpočet? Není to moc? Nebo málo? A jaká budou pravidla? Co mohou lidí navrhovat? Jak budou občané návrhy podávat? A jak to bude vlastně celé probíhat?

Zapojení občanů je náročný proces a je potřeba se na něj dobře připravit. Nedostatečná komunikace, nevhodně nastavený proces nebo zmatečný přístup z vedení města mohou přinést spíš negativní efekt a do budoucna občany od zapojení do jakéhokoliv typu participace odradit. 

Otevřená komunikace a přesně stanovený rozsah participace základ. Díky tomu dojde k odstínění neefektivní diskuze nad tématy, která jsou přesně daná legislativou, technickými nebo odbornými předpisy, a nelze do nich zasahovat. Zároveň dojde k přesnému nastavení participativního procesu a účastníci budou mít reálná očekávání.

Neexistuje jednoduché univerzální pravidlo pro úspěšný průběh participativního rozpočtu. Vždy je třeba nastavit aktivity individuálně a přímo na míru, být vybaven zkušenostmi nebo mít po ruce odborníka, který vám pomůže a bude vám celou dobu stát po boku. 

Parťáci z PinCity budou při tvorbě participativního rozpočtu vaší pravou rukou. I levou, když bude potřeba.
Máme zkušenosti, máme know-how, máme nástroje, máme nápady.

Jsme tu pro vás!