Participácia a komunikácia

28. 1. 2022čtení na 6 minut

Participácia bez ľudí je ako.... ako čo? Participácia bez ľudí nie je participáciou.
Aby bola akákoľvek forma účasti úspešná, musia sa do nej zapojiť ľudia. Aby sa ľudia zapojili, musia vedieť, že sa niečo deje.
Správna komunikácia je teda naším základným stavebným kameňom.

dada

Mali by sme začať tým, že si definujeme, čo chceme v rámci participácie dosiahnuť, aké sú naše ciele. To uľahčuje identifikáciu cieľových skupín - koho potrebujeme osloviť.
Čím dôkladnejšie a podrobnejšie definujeme naše ciele a cieľové skupiny, tým lepšie môžeme zacieliť našu komunikáciu - vybrať vhodnú komunikačnú kampaň. Každá cieľová skupina používa iné médiá, má iný prístup k informáciám a aby sme boli úspešní, musíme im prispôsobiť našu komunikačnú stratégiu. 
Na začiatku sme si stanovili ciele našej participatívnej stratégie, teraz ich musíme rozpracovať do jednotlivých kľúčových posolstiev, ktoré zodpovedajú cieľovým skupinám a tiež správnemu načasovaniu. 
Načasovanie je kapitola sama o sebe. Ani neskoro, ani skoro.  Správne načasovanie sa dá zhrnúť do jedného slova: včas. Trafiť správny okamih je ako chytiť Ohnivú strelu, ale keď sa vám to podarí, stojí to za to. 
Abstraktné pojmy, nejasné posolstvá a mätúce informácie sú cestou do pekla participácie. Kľúčom k úspechu je zrozumiteľnosť, otvorenosť a priamosť. 
V dnešnej dobe preplnenej informáciami, keď sa na nás valia správy zo všetkých strán, odborný výskum ukazuje, že ľudský mozog lepšie vníma (a zapamätá si) vizuálne zobrazené informácie. Čo by sme nemali podceňovať, je vizuálny štýl a značka našej účasti. Jednotný vizuálny štýl, ktorý je viditeľný a spája všetky používané médiá, používanie videí, fotografií a obrázkov nám pomôže lepšie upútať a udržať pozornosť našich občanov.

Zhrnuli sme "čo", "ako", "kde" a "kedy", ale nepovedali sme "kto".  Osoba, ktorá je zodpovedná za celý proces, ktorá riadi komunikáciu smerom von, ale aj dovnútra, ktorá je desať krokov pred nami, ale aj "posledná vonku".

Nemáte a nepoznáte takého človeka? Na tom nezáleží, na to sme tu my, vaši partneri zo spoločnosti PinCity.
Máme skúsenosti, máme know-how, máme nástroje, máme nápady.
Sme tu pre vás!