Slovníček – 15 důležitých pojmů, které slýcháte v souvislosti s participací

4. 3. 2022čtení na 6 minut

Tyhle pojmy jste už zaručeně slyšeli. Ale víte, co některé z nich vlastně znamenají? Že se focus group i pracovní skupina mohou na participaci podílet, ale každá jinak?
Pokud jste na obě výše položené otázky odpověděli kladně, nezbývá mi než jen konstatovat, že opakování je matka moudrosti. Takže jdeme na to.

 

 

dada

Vezmeme si to pěkně od začátku. Klíčové, ale taky pěkně krkolomné slovo je participace
Výraz participace znamená “účast”, participovat pak “účastnit se, podílet se”. V případě našeho PinCity jde o občanskou participaci.
Občanská participace označuje zapojení občanů do řešení veřejných záležitostí, zahrnuje jak jednotlivce, tak občanská sdružení nebo neziskové organizace a narozdíl od politické participace je apolitická. Politická participace naopak svými aktivitami přímo ovlivňuje politiku ve městě, kraji nebo státě.

Participativní rozpočet (hovorově PaRo)
Jedna z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších metod, která umožní občanům participovat a zapojit se do tvorby budoucnosti jejich obce, města nebo kraje je participativní rozpočet. Z městského rozpočtu se vyčlení část finančních prostředků, občané následně podávají návrhy, co by za prostředky chtěli ve městě realizovat. O projektech, které se uskuteční, rozhodnou občané hlasováním.

Strategie
Jednoduše řečeno, jedná se o dlouhodobý záměr nebo souslednost činností, která vede k určitému cíli. Strategie se řadí mezi výstupy strategického řízení, většinou má podobu formálního dokumentu, zahrnuje jak strategické cíle, tak i jednotlivé činnosti vedoucí k jejich dosažení a harmonogram.
(Machři na strategie sedí naproti mně u stolu, na jejich práce mrkněte třeba tady.

Projekt
Činnosti a procesy, které směřují za určitým cílem a jsou časově ohraničené.

Stakeholders
Osoba, která má zájem na daném projektu, v daném městě nebo místě. Jinak taky “zainteresovaný aktér” nebo “zúčastněnec”. Ano, oba výrazy jsou dost krkolomné, proto zůstaneme u stakeholdera. ¨ Vyšší level jsou key stakeholders - osoby nebo organizace, kteří mají klíčový význam pro realizaci projektu nebo strategie. V rámci participace je to třeba starosta.

Focus group x Pracovní skupina
Focus group je metoda kvalitativního výzkumu např. při tvorbě strategie. Cílová skupina se vyznačuje společnými zájmy, výzkum spočívá ve skupinovém rozhovoru, vedeném nezaujatou osobou (např. psychologem). Pracovní skupina je vhodným nástrojem pro projednávání zásadních koncepcí nebo strategií.Pracovní skupina by má mít reprezentativní složení, reflektovat klíčové aktéry území a také má možnost zapojit veřejnost (především odbornou) do spolurozhodování.

Facilitace
Když se lidé nemohou domluvit, zavolá se facilitátor, alias odborník na vedení diskuzí. (Taky jste hned začali počítat, kolik facilitátorů máte ve svém okolí? :D) Facilitátor je nestranná osoba, má za úkol usnadnit komunikaci a pomoci se v rámci diskuze soustředit na věcnou stránku a řešení. Facilitátor je odpovědný za průběh diskuze, ale ne za její obsah.

Široká a úzká. Haha, vtípek. Veřejnost je samozřejmě široká a odborná.
Mezi širokou veřejnost se řadí všichni občané bez rozdílu. Odborná veřejnost zahrnuje osoby, orgány a instituce veřejné a státní správy, poradenských a vzdělávacích institucí a každého, kdo se v dané problematice pohybuje a rozumí jí. Občanská angažovanost označuje zájem o věci veřejné a vzbuzuje aktivní účast v občanské společnosti. Projevem občanské angažovanosti je například pravidelná volební účast.

Státní správa a veřejná správa, aneb když se zdá, že dva dělají totéž, není to totéž :)
Státní správa zahrnuje činnost státu, prováděnou prostřednictvím státních orgánů nebo orgánů, na které tuto činnost stát v určitém rozsahu přenesl. Oproti tomu veřejná správa zahrnuje správní orgány, které vykonávají záležitosti ve veřejném zájmu, např. úřady.

Průsečíkem všech výše zmíněných pojmů je jedno slovo: PinCity.

My v PinCity se snažíme měnit styl uvažování ve veřejné správě, probudit v široké veřejnosti občanskou angažovanost, pomocí focus group vymýšlet projekty pro strategie měst na další období. Facilitujeme konfliktní diskuze. Zapojujeme stakeholdery do pracovních skupin. Pomáháme rozjet a řídit participativní rozpočty. Tyto všechny věci děláme, abychom povzbudili občanskou participaci a pomohli lidem tvořit budoucnost míst, ve kterých žijí.