Participaci nechceme! 5 nejčastějších obav, které s sebou proces participace nese

26. 9. 2022čtení na 6 minut

V dnešním článku vyvrátíme nejčastější obavy a argumenty, které slýcháme v souvislosti s participací. Obecně se cítíme nejistě u nových a neznámých věcí.  My vám ukážeme, že není čeho se bát.
 

dada

1.) Už jsme zkoušeli lidi zapojit. Nemělo to žádný efekt, lidi nemají zájem.

Nenechme se odradit prvním neúspěchem. Participativní proces je běh 
na dlouhou trať a dosáhnout požadované úrovně zapojení občanů může nějakou dobu trvat.
Podívejme se s odstupem na to, zda jsme občanům proces dobře vysvětlili. Pochopili, o co se jedná, co jim účast na participativním procesu přinese? 
Zásadní je zvolit vhodné kanály a metody. Pravdou totiž je, že u lidí klesá zájem 
o tradiční způsoby komunikace mezi vedením měst a občany. Do formálních, zdlouhavých jednání se málokdo zapojí a mnohdy se z občanů stanou pouze pasivní diváci a přihlížející, než aktivní občané, kteří se na rozvoji města podílí. 
Obzvlášť, pokud chceme zapojit mladé lidi, musíme použít moderní metody komunikace, které jsou maximálně uzpůsobené potřebám veřejnosti. Pak uvidíme, že lidé zájem mají. 

2.) Není na to čas a nemá se o to kdo starat.

Ano, participace zabere čas a je třeba s tím počítat. Naši práci nám mohou usnadnit, a tím pádem ušetřit čas, služby externích poradců. Pomohou nám řídit participativní proces a zajišťovat běžnou agendu. 
I tak je potřeba mít na úřadě “styčného důstojníka”, který bude poradcům dodávat potřebné informace. Zodpovědnost za výsledné rozhodnutí leží taktéž na bedrech města.

3.) Lidi tomu nerozumí. Neznají legislativu, neznají kontext, nerozumí technickým řešením.

To je pravda. Je to ale to, co po nich chceme? Chceme, aby posoudili technické řešení nebo navrhovali rozpočet? Naším cílem je přece znát jejich přání 
a představy řešení a ta přetavit do zadání pro odborníky. Když budeme řešit novou koncepci sídliště, kdo bude mít lepší znalost místního prostředí než rodina, která tam už dvacet let bydlí?

4.) Stejně se nezavděčíme všem.

Ano, vždy se najde někdo, kdo nebude spokojený. Je potřeba mít na paměti, že nikdy se nelze všem zavděčit. Naším cílem je mít plánovací proces maximálně transparentní a na základě společné diskuze hledat kompromis. 

5.) Bude to drahé.

Finanční náročnost participativního procesu je bezesporu vyšší. Zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu znamená jeho prodražení i prodloužení. Je ale třeba si uvědomit, že náklady spojené s obhajobou již přijatých rozhodnutí a další dodatečné výdaje (např. pozastavení stavebních prací kvůli protestům) mohou proces prodražit natolik, že participativní rozhodování vyjde v konečném důsledku levněji.