Komunikace začíná u města: Aktuality

8. 7. 2021čtení na 6 minut

U nás v PinCity se dlouhodobě snažíme rozvíjet funkce, které dokáží co nejvíce prohloubit vztah obyvatel, k místu kde žijí. Základem je výborná  informovanost občanů a přehledná komunikace. Nově jsme proto přidali funkce, které pomáhají sdílet ještě více aktuálních informací o rozvoji ve městě.

dada

Aktuality

Nástroj Aktuality poskytuje skvělý způsob nepřetržité interakce s obyvateli. Aktuality pomáhají udržovat občanské zapojení, obeznámení s novými projekty, a co je nejdůležitější, budovat vztah k městu a jeho rozvoji. Aktuality vznikají vždy buď automaticky, nebo manuálně.

Každý nově vytvořený projekt v PinCity má automaticky vytvořenou „systémovou aktualitu“. Takhle vytvořenou aktualitu můžete v případě potřeby doplnit o informace, fotografie nebo přílohy. Při zakládání projektu dokážete přímo ovlivnit rozsah poskytnutých informací pro uživatele, a určit co je a co naopak není důležité.

Vytvořit novou aktualitu můžete také v administraci aplikace PinCity přes záložku „Aktuality“. Zakládání aktualit není nijak podmíněno vznikem nového projektu, můžete tak informovat o různých tématech od veřejného setkání, přes výsledky ankety, až třeba po zahájení sběru návrhů do participativního rozpočtu.

Využití komunikačních kanálu města a pravidelné poskytování informací je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat, abyste zapojili co nejvíce občanů v on-line prostředí. Obzvláště efektivní, je využití aktualit a jejich přímé sdílení na sociální sítě.

Aktuality vypadají úžasně a bezpochyby upoutají pozornost obyvatel již na úvodní stránce.

Aktuality +

Dále chystáme tuto funkci rozšířit o jednoduchou kategorizace a přidávání priorit jednotlivým aktualitám. Aktuality, které můžete jíž teď zaznamenat do systému se tak v budoucnu rozšíří o jasné filtrování a přehled kategorií.